Home » Disclaimer

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Leo Ringelberg Touringcars. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Ringelberg Touringcars het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

Leo Ringelberg Touringcars zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Leo Ringelberg Touringcars aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Leo Ringelberg Touringcars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons op via het contactformulier.

Organisatie

Leo Ringelberg Touringcars
Postbus 218
3190 AE Hoogvliet
Telefoon: 010 – 501 87 77
Fax: 010 – 501 42 86
E-mail: info@ringelberg.nl